PP ยูเนี่ยน

WF : UNION (PP)  

รายละเอียดสินค้า
WF PP #WFPP820 ยูเนี่ยน (Socket Welding)
ขนาด            : 1/2" - 4" [นิ้ว]
ยี่ห้อ             : WF
ประเทศ         : จีน
รหัสสินค้า       : WFPP820-xxx 
วัสดุ              : PP
มาตรฐาน End Connection : แบบสวมเชื่อม
    

 


 • WFPP820.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP820 ยูเนี่ยน (Socket Welding)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP820-005วัสดุ : PPมาตรฐานEnd Connection : แบบส...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP820.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP820 ยูเนี่ยน (Socket Welding)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP820-007วัสดุ : PPมาตรฐานEnd Connection : แบบส...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP820.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP820 ยูเนี่ยน (Socket Welding)ขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP820-010วัสดุ : PPมาตรฐานEnd Connection : แบบสวม...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP820.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP820 ยูเนี่ยน (Socket Welding)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP820-012วัสดุ : PPมาตรฐานEnd Connection : แบ...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP820.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP820 ยูเนี่ยน (Socket Welding)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP820-015วัสดุ : PPมาตรฐานEnd Connection : แบ...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP820.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP820 ยูเนี่ยน (Socket Welding)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP820-020วัสดุ : PPมาตรฐานEnd Connection : แบบสวม...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP820.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP820 ยูเนี่ยน (Socket Welding)ขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP820-025วัสดุ : PPมาตรฐานEnd Connection : แบ...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP820.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP820 ยูเนี่ยน (Socket Welding)ขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP820-030วัสดุ : PPมาตรฐานEnd Connection : แบบสวม...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP820.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP820 ยูเนี่ยน (Socket Welding)ขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP820-040วัสดุ : PPมาตรฐานEnd Connection : แบบสวม...
  ราคาขาย 0บาท
Visitors: 79,203