PP ฝาครอบ

WF : CAP (PP)  

รายละเอียดสินค้า
WF PP #WFPP847 ฝาครอบ (Socket Welding) 
ขนาด            : 1/2" - 4" [นิ้ว]
ยี่ห้อ             : WF
ประเทศ         : จีน
รหัสสินค้า       : WFPP847-xxx 
วัสดุ              : PP    
มาตรฐาน End Connection : แบบสวมเชื่อม 


 • WFPP847.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP847 ฝาครอบ(Socket Welding)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP847-005วัสดุ : PP มาตรฐานEnd Connection : แบบสวม...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP847.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP847 ฝาครอบ(Socket Welding)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP847-007วัสดุ : PP มาตรฐานEnd Connection : แบบสวม...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP847.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP847 ฝาครอบ(Socket Welding)ขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP847-010วัสดุ : PP มาตรฐานEnd Connection : แบบสวมเช...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP847.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP847 ฝาครอบ(Socket Welding)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP847-012วัสดุ : PP มาตรฐานEnd Connection : แบบส...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP847.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP847 ฝาครอบ(Socket Welding)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP847-015วัสดุ : PP มาตรฐานEnd Connection : แบบส...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP847.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP847 ฝาครอบ(Socket Welding)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP847-020วัสดุ : PP มาตรฐานEnd Connection : แบบสวมเช...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP847.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP847 ฝาครอบ(Socket Welding)ขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP847-025วัสดุ : PP มาตรฐานEnd Connection : แบบส...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP847.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP847 ฝาครอบ(Socket Welding)ขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP847-030วัสดุ : PP มาตรฐานEnd Connection : แบบสวมเช...
  ราคาขาย 0บาท

 • WFPP847.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF PP #WFPP847 ฝาครอบ(Socket Welding)ขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WFPP847-040วัสดุ : PP มาตรฐานEnd Connection : แบบสวมเช...
  ราคาขาย 0บาท
Visitors: 79,042