UPVC หน้าแปลน

รายละเอียดสินค้า
LD UPVC Sch.80 #LD Flange 
ขนาด            : 1/2" - 10" [นิ้ว]
ยี่ห้อ             : LD
ประเทศ         : ไต้หวัน
รหัสสินค้า       : LD822-xxx
วัสดุ              : PVC / UPVC
มาตรฐาน        : หน้าแปลน Ansi 150 p, Jis 10 k, Jis สวม Ansi
LD UPVC Sch80 #822 Flange, ANSI or JIS ขนาด 1/2" - 12"
LD UPVC Sch80 #822-xxxJA Flange Jis สวม Ansi ขนาด 1/2" - 10"
LD UPVC Sch80 #822D Van Stone Flange, ANSI ขนาด 1/2" - 12"
LD UPVC Sch80 #822E Blind Flange, Jis10k / Ansi150p ขนาด 1/2" - 8"


 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-005Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Conn...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-005Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis 10...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-007Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Conn...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-007Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis 10...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-010Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Connec...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-010Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis 10 k...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-012Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Co...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-012Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-015Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Co...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-015Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-020Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Connec...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-020Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis 10 k...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-025Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Co...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-025Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-030Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Connec...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-030Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis 10 k...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-040Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Connec...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-040Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis 10 k...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 5" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-050Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Connec...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 5" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-050Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis 10 k...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 6" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-060Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Connec...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 6" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-060Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis 10 k...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 8" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-080Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Connec...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 8" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-080Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis 10 k...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 10" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-100Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Conne...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 10" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-100Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis 10 ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-a.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flange (Ansi 150 p)ขนาด : 12" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-120Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Conne...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-flange-jis.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 12" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-120Jวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis 10 ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-005JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis ส...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-007JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis ส...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-010JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis สวม...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-012JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-015JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-020JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis สวม...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-025JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-030JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis สวม...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-040JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis สวม...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 6" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-060JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis สวม...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 8" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-080JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (Jis สวม...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822-xxxJA.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822 Flangeขนาด : 10" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822-100JAวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending Connection :...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flange(Ansi 150 p)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-005Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flange(Ansi 150 p)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-007Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flange(Ansi 150 p)ขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-010Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flange(Ansi 150 p)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-012Aวัสดุ : PVC / UPVCมาต...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flange(Ansi 150 p)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-015Aวัสดุ : PVC / UPVCมาต...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flang(Ansi 150 p)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-020Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flange(Ansi 150 p)ขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-025Aวัสดุ : PVC / UPVCมาต...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flange(Ansi 150P)ขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-030Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flang(Ansi 150 p)ขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-040Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flange(Ansi 150 p)ขนาด : 6" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-060Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flange(Ansi 150 p)ขนาด : 8" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-080Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flange(Ansi 150 p)ขนาด : 10" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-100Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐา...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822D-Vanstone-flange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822D Van Stone Flange(Ansi 150 p)ขนาด : 12" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822D-120Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐา...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flangeขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-005วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flangeขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-007วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน ...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flangeขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-010วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (A...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flange, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-012วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : ห...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flangeขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-015วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปล...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flangeขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-020วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (A...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flangeขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-025วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปล...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flangeขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-030วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (A...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flangeขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-040วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (A...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flangeขนาด : 5" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-050วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (A...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flangeขนาด : 6" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-060วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (A...
  ราคาขาย 0บาท

 • LD822E-blindflange.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD822E Blind Flangeขนาด : 8" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD822E-080วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : หน้าแปลน (A...
  ราคาขาย 0บาท
Visitors: 88,548