UPVC Sch.80 สามทาง

WF : TEE สามทาง (UPVC)  

รายละเอียดสินค้า
WF UPVC Sch.80 สามทาง (socket)
ขนาด            : 1/2" - 4" [นิ้ว]
ยี่ห้อ             : WF
ประเทศ         : จีน
รหัสสินค้า       : WF801-xxx 
วัสดุ              : PVC / UPVC                    
มาตรฐาน        : Ansi sch.80

 

 


 • WF801.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 สามทาง(socket)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF801-005วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : Ansi Sch.80ราคา
  ราคาขาย 0บาท

 • WF801.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 สามทาง(socket)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF801-007วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : Ansi Sch.80ราคา
  ราคาขาย 0บาท

 • WF801.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 สามทาง(socket)ขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF801-010วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : Ansi Sch.80ราคา
  ราคาขาย 0บาท

 • WF801.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 สามทาง(socket)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF801-012วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : Ansi Sch.80ราคา
  ราคาขาย 0บาท

 • WF801.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 สามทาง(socket)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF801-015วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : Ansi Sch.80ราคา
  ราคาขาย 0บาท

 • WF801.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 สามทาง(socket)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF801-020วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : Ansi Sch.80ราคา
  ราคาขาย 0บาท

 • WF801.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 สามทาง(socket)ขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF801-025วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : Ansi Sch.80ราคา
  ราคาขาย 0บาท

 • WF801.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 สามทาง(socket)ขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF801-030วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : Ansi Sch.80ราคา
  ราคาขาย 0บาท

 • WF801.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 สามทาง(socket)ขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF801-040วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน : Ansi Sch.80ราคา
  ราคาขาย 0บาท
Visitors: 79,043