BUTTERFLY VALVE

WF: BUTTERFLY VALVE SUPERIOR บัตเตอร์ฟลายวาล์ว หรือ วาล์วผีเสื้อ

รายละเอียดสินค้า
WF UPVC Sch.80 #WF838S Butterfly Valve Superior, EPDM
ขนาด            : 2.1/2" - 8" [นิ้ว]
ยี่ห้อ             : WF
ประเทศ         : จีน
รหัสสินค้า       : WF838S-xxx
วัสดุ              : PVC / UPVC
มาตรฐาน End Connection       : Universal


 • WF838S.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 #WF838S Butterfly Valve Superior Handle Type, EPDMขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF838S-025Uวัสดุ : PVC...
  ราคาขาย 0บาท

 • WF838S.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 #WF838S Butterfly Valve Superior Handle Type, EPDMขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF838S-030Uวัสดุ : PVC / U...
  ราคาขาย 0บาท

 • WF838S.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 #WF838S Butterfly Valve Superior Handle Type, EPDMขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF838S-040Uวัสดุ : PVC / U...
  ราคาขาย 0บาท

 • WF838S.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 #WF838S Butterfly Valve Superior Handle Type, EPDMขนาด : 5" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF838S-050Uวัสดุ : PVC / U...
  ราคาขาย 0บาท

 • WF838S.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 #WF838S Butterfly Valve Superior Handle Type, EPDMขนาด : 6" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF838S-060Uวัสดุ : PVC / U...
  ราคาขาย 0บาท

 • WF838S.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 #WF838S Butterfly Valve Superior Handle Type, EPDMขนาด : 8" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF838S-080Uวัสดุ : PVC / U...
  ราคาขาย 0บาท

 • WF838S-GEAR.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 #WF838G Butterfly Valve Gear Type, EPDMขนาด : 8" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF838G-080วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน E...
  ราคาขาย 0บาท

 • WF838S-GEAR.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 #WF838G Butterfly Valve Gear Type, EPDMขนาด : 10" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF838G-100วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 0บาท

 • WF838S.jpg
  รายละเอียดสินค้าWF UPVC Sch.80 #WF838G Butterfly Valve Gear Type, EPDMขนาด : 12" [นิ้ว]ยี่ห้อ : WFประเทศ : จีนรหัสสินค้า : WF838G-120วัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 0บาท
Visitors: 79,042