TOYOSILICONE

TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI ขนาด 3/16" (4.8mm.) - 2" (50.8mm.) 
สนใจสินค้ากรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ 02-438-1634-7 หรือ ไลน์ไอดี : @npvupvc


 • TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI-5 ขนาด 3/16" (4.8mm. x 10.6mm.) 20m./roll
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI-6 ขนาด 1/4" (6.3mm. x 12.3mm.) 20m./roll
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI-8 ขนาด 5/16" (7.9mm. x 14.3mm.) 20m./roll
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI-9 ขนาด 3/8" (9.5mm. x 16.0mm.) 20m./roll
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI-12 ขนาด 1/2" (12.7mm. x 19.5mm.) 10m./roll
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI-15 ขนาด 5/8" (15.9mm. x 24.0mm.) 10m./roll
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI-19 ขนาด 3/4" (19.0mm. x 28.0mm.) 10m./roll
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI-25 ขนาด 1" (25.4mm. x 35.5mm.) 10m./roll
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI-32 ขนาด 1.1/4" (32.0mm. x 43.5mm.) 10m./roll
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI-38 ขนาด 1.1/2" (38.1mm. x 50.5mm.) 10m./roll
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX Toyosilicone ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ #TSI-50 ขนาด 2" (50.8mm. x 64.5mm.) 5m./roll
  ราคาขาย 0บาท
Visitors: 79,213