แคลมป์รัดท่อ

TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS กึ่งสแตนเลส ขนาด OD8mm.-OD320mm.

TOYOX สายรัดทนสนิม #SB สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD8mm.-OD120mm.

TOYOX W-Safety Clamp-WFS #WFS สแตนเลส 

TOYOX W-Safety Clamp with Nipple #WFSN สแตนเลส (Nipple ทองเหลือง)


 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-12 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD8-12mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-15 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD10-15mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-17 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD11-17mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-20 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD13-20mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-22 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD16-22mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-25 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD18-25mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-30 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD22-30mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-35 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD25-35mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-40 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD27-40mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-45 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD30-45mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-50 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD35-50mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-55 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD40-55mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-60 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD45-60mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-70 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD55-70mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-80 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD60-80mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-90 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD70-90mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-100 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD85-100mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-110 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD95-110mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-120 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD105-120mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-140 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD110-140mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-150 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD120-150mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-165 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD135-165mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-190 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD160-190mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-215 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD185-215mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-240 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD210-240mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-270 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD240-270mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-290 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD260-290mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดปลอดภัย #FS-320 กึ่งสแตนเลส ขนาด OD290-320mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-12 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD8-12mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-15 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD10-15mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-17 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD11-17mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-20 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD13-20mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-22 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD16-22mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-25 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD18-25mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-30 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD22-30mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-35 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD25-35mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-40 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD27-40mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-45 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD30-45mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-50 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD35-50mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-55 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD40-55mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-60 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD45-60mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-70 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD55-70mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-80 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD60-80mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-90 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD70-90mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-100 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD85-100mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-110 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD95-110mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX สายรัดทนสนิม #SB-120 สแตนเลสทั้งหมด ขนาด OD105-120mm.
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX W-Safety Clamp-WFS #WFS-15 สแตนเลส
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX W-Safety Clamp-WFS #WFS-19 สแตนเลส
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX W-Safety Clamp-WFS #WFS-25 สแตนเลส
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX W-Safety Clamp with Nipple #WFSN-15-R1/2B สแตนเลส (Nipple ทองเหลือง)
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX W-Safety Clamp with Nipple#WFSN-19-R3/4B สแตนเลส (Nipple ทองเหลือง)
  ราคาขาย 0บาท

 • TOYOX W-Safety Clamp with Nipple#WFSN-25-R1B สแตนเลส (Nipple ทองเหลือง)
  ราคาขาย 0บาท
Visitors: 88,548