UPVC สปริงเช็ควาล์ว

รายละเอียดสินค้า
LD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDM
ขนาด            : 1/2" - 2" [นิ้ว]
ยี่ห้อ             : LD
ประเทศ          : ไต้หวัน
รหัสสินค้า       : LD807-xxx
วัสดุ             : PVC / UPVC
มาตรฐาน End Connection       : แบบสวม (Cns) และ แบบเกลียว (Bspt)
LD UPVC Sch80 #807 Spring Check Valve, EPDM, แบบเกลียว ขนาด 1/2"-2"
LD UPVC Sch80 #807 Spring Check Valve, EPDM, Cns ขนาด 1/2"-2"   


 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-005Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 0บาท

 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-005Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End ...
  ราคาขาย 0บาท

 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-007Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End...
  ราคาขาย 0บาท

 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-007Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 0บาท

 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-010Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End Co...
  ราคาขาย 0บาท

 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-010Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End C...
  ราคาขาย 0บาท

 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-012Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน E...
  ราคาขาย 0บาท

 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-012Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 0บาท

 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-015Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน E...
  ราคาขาย 0บาท

 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-015Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน E...
  ราคาขาย 0บาท

 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-020Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End C...
  ราคาขาย 0บาท

 • ld-807-l.jpg
  รายละเอียดสินค้าLD UPVC Sch.80 #LD807 Spring Check Valve, EPDMขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : LDประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : LD807-020Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน End C...
  ราคาขาย 0บาท
Visitors: 79,042