UPVC ยูเนี่ยน

รายละเอียดสินค้า
MEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDM

ขนาด            : 1/2" - 4" [นิ้ว]
ยี่ห้อ             : MEFCO
ประเทศ         : ไต้หวัน
รหัสสินค้า       : MC820-xxx
วัสดุ              : PVC / UPVC
มาตรฐาน Ending Connection       : แบบสวม และแบบเกลียว
MEFCO UPVC Sch80 #820 Union, EPDM, Ansi ขนาด 1/2"-4"
MEFCO UPVC Sch80 #820 Unon, EPDM, แบบเกลียว ขนาด 1/2"-4"
MEFCO UPVC Sch80 #820 Union, EPDM, Cns ขนาด 1/2"-4"   


 • MC820.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-005Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending Con...
  ราคาขาย 71บาท

 • MC820ac.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-005Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending Con...
  ราคาขาย 71บาท

 • MC820.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-007Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending Con...
  ราคาขาย 91บาท

 • MC820ac.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-007Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending Con...
  ราคาขาย 91บาท

 • MC820ac.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-010Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending Conne...
  ราคาขาย 116บาท

 • MC820ac.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-012Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending C...
  ราคาขาย 155บาท

 • MC820.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-012Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending C...
  ราคาขาย 155บาท

 • MC820ac.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-012Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending C...
  ราคาขาย 155บาท

 • MC820ac.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-015Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending C...
  ราคาขาย 207บาท

 • MC820.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-015Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending C...
  ราคาขาย 207บาท

 • MC820ac.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-020Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending Conne...
  ราคาขาย 315บาท

 • MC820.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-020Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending Conne...
  ราคาขาย 315บาท

 • MC820ac.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-020Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending Conne...
  ราคาขาย 315บาท

 • MC820ac.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-025Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending C...
  ราคาขาย 512บาท

 • MC820.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC820 Union, EPDMขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC820-025Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน Ending C...
  ราคาขาย 535บาท
Visitors: 79,043