UPVC บอลวาล์ว

รายละเอียดสินค้า
MEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDM

ขนาด            : 1/2" - 4" [นิ้ว]
ยี่ห้อ             : MEFCO
ประเทศ         : ไต้หวัน
รหัสสินค้า       : MC868-xxx
วัสดุ              : PVC / UPVC
มาตรฐาน Ending Connection       : แบบสวม และแบบเกลียว
MEFCO UPVC Sch80 #868 Ball Valve, EPDM, Ansi ขนาด 1/2"-4"
MEFCO UPVC Sch80 #868 Ball Valve, EPDM, แบบเกลียว ขนาด 1/2"-4"
MEFCO UPVC Sch80 #868 Ball Valve, EPDM, Cns ขนาด 1/2"-4"   


 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-007Aวัสดุ : PVC / UPVC...
  ราคาขาย 308บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-007Bวัสดุ : PVC / UPVC...
  ราคาขาย 308บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-007Cวัสดุ : PVC / UPVC...
  ราคาขาย 308บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-010Aวัสดุ : PVC / UPVCมา...
  ราคาขาย 392บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-012Aวัสดุ : PVC / UP...
  ราคาขาย 539บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-012Bวัสดุ : PVC / UP...
  ราคาขาย 539บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-012Cวัสดุ : PVC / UP...
  ราคาขาย 539บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-015Bวัสดุ : PVC / UP...
  ราคาขาย 735บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-025Aวัสดุ : PVC / UP...
  ราคาขาย 2,380บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-025Bวัสดุ : PVC / UP...
  ราคาขาย 2,464บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-025Cวัสดุ : PVC / UP...
  ราคาขาย 3,060บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-040Aวัสดุ : PVC / UPVCมา...
  ราคาขาย 5,516บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-040Bวัสดุ : PVC / UPVCมา...
  ราคาขาย 5,670บาท

 • MC868.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC868 Double Union Ball Valve, EPDMขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC868-040Cวัสดุ : PVC / UPVCมา...
  ราคาขาย 5,516บาท
Visitors: 79,044