UPVC บอลฟุตวาล์ว

รายละเอียดสินค้า
MEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDM

ขนาด            : 1/2" - 4" [นิ้ว]
ยี่ห้อ             : MEFCO
ประเทศ         : ไต้หวัน
รหัสสินค้า       : MC810-xxx
วัสดุ              : PVC / UPVC
มาตรฐาน Ending Connection       : แบบสวม และแบบเกลียว
MEFCO UPVC Sch80 #810 Ball Foot Valve, EPDM, Ansi ขนาด 1/2"-4"
MEFCO UPVC Sch80 #810 Ball Foot Valve, EPDM, แบบเกลียว ขนาด 1/2"-4"
MEFCO UPVC Sch80 #810 Ball Foot Valve, EPDM, Cns ขนาด 1/2"-4"   


 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-005Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 0บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-005Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 651บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-005Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 651บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-007Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 784บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-007Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 784บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-007Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน ...
  ราคาขาย 784บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-010Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 1,120บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-010Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 1,120บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-010Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 1,120บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-012Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐา...
  ราคาขาย 1,294บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-012Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐา...
  ราคาขาย 1,294บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-012Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐา...
  ราคาขาย 1,294บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-015Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐา...
  ราคาขาย 1,540บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-015Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐา...
  ราคาขาย 1,540บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-015Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐา...
  ราคาขาย 1,540บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-020Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 2,030บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-020Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 2,030บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-020Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 2,030บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-025Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐา...
  ราคาขาย 4,550บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-030Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 4,781บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-030Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 4,781บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-040Aวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 7,700บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-040Bวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 7,812บาท

 • MC810.jpg
  รายละเอียดสินค้าMEFCO UPVC Sch.80 #MC810 Ball Foot Valve, EPDMขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : MEFCOประเทศ : ไต้หวันรหัสสินค้า : MC810-040Cวัสดุ : PVC / UPVCมาตรฐาน En...
  ราคาขาย 7,700บาท
Visitors: 79,044