UPVC บอลวาล์ว#VEEJV 1นิ้ว

รายละเอียดสินค้า
FIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)
ขนาด            : 1" [นิ้ว]
ยี่ห้อ             : FIP
ประเทศ         : อิตาลี
รหัสสินค้า       : VEEJV-010
วัสดุ              : PVC / PVCI / UPVC
มาตรฐาน End Connection       : แบบสวมท่อสีฟ้า (Jis)
สนใจสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดสินค้ากรุณาติดต่อ 02-438-1634-7 หรือ ไลน์ไอดี : @npvupvc

ราคาขาย
0บาท
จำนวน:

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEAV-005วัสดุ : PVC / PVCI / UPVC...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEAV-007วัสดุ : PVC / PVCI / UPVC...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEAV-010วัสดุ : PVC / PVCI / UPVCมา...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEAV-012วัสดุ : PVC / PVCI / UP...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEAV-015วัสดุ : PVC / PVCI / UP...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEAV-020วัสดุ : PVC / PVCI / UPVCมา...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE212-4.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEAV-025วัสดุ : PVC / PVCI / UP...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE212-4.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEAV-030วัสดุ : PVC / PVCI / UPVCมา...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE212-4.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEAV-040วัสดุ : PVC / PVCI / UPVCมา...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEFV-005วัสดุ : PVC / PVCI / UPVC...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEFV-007วัสดุ : PVC / PVCI / UPVC...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEFV-010วัสดุ : PVC / PVCI / UPVCมา...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEFV-012วัสดุ : PVC / PVCI / UP...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEFV-015วัสดุ : PVC / PVCI / UP...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEFV-020วัสดุ : PVC / PVCI / UPVCมา...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEEFV-025-040.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEFV-025วัสดุ : PVC / PVCI / UP...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEEFV-025-040.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEFV-030วัสดุ : PVC / PVCI / UPVCมา...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEEFV-025-040.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEFV-040วัสดุ : PVC / PVCI / UPVCมา...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEJV-005วัสดุ : PVC / PVCI / UPVC...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEJV-007วัสดุ : PVC / PVCI / UPVC...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEJV-012วัสดุ : PVC / PVCI / UP...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEJV-015วัสดุ : PVC / PVCI / UP...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEJV-020วัสดุ : PVC / PVCI / UPVCมา...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE212-4.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 2.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEJV-025วัสดุ : PVC / PVCI / UP...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE212-4.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 3" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEJV-030วัสดุ : PVC / PVCI / UPVCมา...
  ราคาขาย 0บาท

 • VEE212-4.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #VEE บอลวาล์วด้ามฟ้า, EPDM (งานน้ำ)ขนาด : 4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : VEEJV-040วัสดุ : PVC / PVCI / UPVCมา...
  ราคาขาย 0บาท
Visitors: 39,618