UPVC บอลวาล์ว3ทาง:TKD

รายละเอียดสินค้า
FIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)
ขนาด            : 1/2" - 2" [นิ้ว]
ยี่ห้อ             : FIP
ประเทศ         : อิตาลี
รหัสสินค้า       : TKDAV-xxx
วัสดุ              : PVC / PVCI / UPVC
มาตรฐาน End Connection       : แบบสวม (Ansi Sch.80) และ แบบเกลียว (Bspt)
ราคา [สินค้าหมด/สินค้าพรีออเดอร์] ต้องการสั่งสินค้ากรุณาติดต่อ 081-919-8360
FIP UPVC SCH80 #TKDAVL บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM, Ansi ขนาด 1/2" - 2"
FIP UPVC SCH80 #TKDFVL บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM, แบบเกลียว ขนาด 1/2" - 2"
FIP UPVC SCH80 #TKDAVT บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM, Ansi ขนาด 1/2" - 2"
FIP UPVC SCH80 #TKDAVT บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM, แบบเกลียว ขนาด 1/2" - 2"


 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVL-005วัสดุ :...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVL-007วัสดุ :...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVL-010วัสดุ : P...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVL-012วัสดุ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVL-015วัสดุ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVL-020วัสดุ : P...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVL-005วัสดุ :...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVL-007วัสดุ :...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVL-010วัสดุ : P...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVL-012วัสดุ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVL-015วัสดุ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง L-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVL-020วัสดุ : P...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVT-005วัสดุ :...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVT-007วัสดุ :...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVT-010วัสดุ : P...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVT-012วัสดุ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVT-015วัสดุ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKD.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDAVT-020วัสดุ : P...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVT-005วัสดุ :...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 3/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVT-007วัสดุ :...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVT-010วัสดุ : P...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1.1/4" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVT-012วัสดุ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 1.1/2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVT-015วัสดุ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • TKDFV.jpg
  รายละเอียดสินค้าFIP UPVC Sch.80 #TKD บอลวาล์วสามทาง T-BORE, EPDM (งานเคมี และงานน้ำ)ขนาด : 2" [นิ้ว]ยี่ห้อ : FIPประเทศ : อิตาลีรหัสสินค้า : TKDFVT-020วัสดุ : P...
  ราคาขาย 0บาท
Visitors: 88,546