VIKING JOHNSON

VIKING JOHNSON #WF000xx Midifit Coupling ขนาด 1.1/2"-12" [40mm.-300MM.]

VIKING JOHNSON #WF000xx Midifit Flange Adaptor ขนาด 2"-12" [50mm.-300MM.]


  • viking3 midifit coupling.jpg
    VIKING JOHNSON #WF000xx Midifit Coupling ขนาด 1.1/2"-12" [40mm.-300mm.]

  • viking1midifit.jpg
    VIKING JOHNSON #WF000xx Midifit Flange Adaptor ขนาด 2"-12" [50mm.-300mm.]
Visitors: 79,043