หัวขับไฟฟ้า [JJ]

JJ Electric Power : [MADE IN SPAIN]
รายละเอียดสินค้า
JJ หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase], 4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.
ยี่ห้อ                      : JJ
ประเทศ                  : สเปน
JJ Electric Actuator # RC20-24 - RC85-24 IP-67 for all kind of valves
JJ Electric Actuator # RC20-220 - RC85-220 IP-67 for all kind of valves
JJ Electric Actuator # S20 - S85 IP-67 for all kind of valves
JJ Electric Actuator # L10 - L85 IP-67 for all kind of valves
JJ Electric Actuator # H10 - H85 IP-67 for all kind of valves


 • RC20-24-0.png
  รายละเอียดสินค้า RC20-24 JJ #RC หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.It is an electric...
  ราคาขาย 0บาท

 • RC35-24-1.png
  รายละเอียดสินค้า RC35-24 JJ #RC หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.It is an electric a...
  ราคาขาย 0บาท

 • RC55-24-0.png
  รายละเอียดสินค้า RC55-24 JJ #RC หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing. It is an electric ...
  ราคาขาย 0บาท

 • RC85-24-1.png
  รายละเอียดสินค้า RC85-24 JJ #RC หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing. It is an electric...
  ราคาขาย 0บาท

 • RC20-24-0.png
  รายละเอียดสินค้า RC20-220 JJ #RC หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.It is an electri...
  ราคาขาย 0บาท

 • RC35-24-1.png
  รายละเอียดสินค้า RC35-220 JJ #RC หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.It is an electric ...
  ราคาขาย 0บาท

 • RC55-24-0.png
  รายละเอียดสินค้า RC55-220 JJ #RC หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing. It is an electric...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_RC85.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #RC หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_S20.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #S หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_S35.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #S หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_S55.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #S หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_S85.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #S หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_L10.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #L หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP65 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_L.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #L หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_L.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #L หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_L.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #L หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_L.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #L หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_H10.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #H หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP65 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_H.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #H หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_H.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #H หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_H.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #H หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase], 4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_H.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #H หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท

 • JJ_H140.jpg
  รายละเอียดสินค้าJJ #H หัวขับไฟฟ้า [Electric Motor : Single Phase],4 SPDT Micro, IP67 Weatherproof, UV protected, corrosion resistant Polyamide Housing.ยี่ห้อ : JJประเทศ ...
  ราคาขาย 0บาท
Visitors: 81,686