เกี่ยวกับเรา/ABOUT US


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี. วี. อีควิปเม้นท์  
N.P.V. EQUIPMENT LTD., PART.

ประวัติโดยย่อของทางห้างฯ มีดังนี้

ทางห้างฯ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2521
/ ค.ศ. 1987 ได้เปิดดำเนินการภายใต้ชื่อ 
เอ็น.พี.วี. ซัพพลาย และภายหลัง ได้เปลี่ยนชื่อ

มาเป็น เอ็น.พี.วี. อีควิปเม้นท์  มาจนถึงปัจจุบัน 
ก่อตั้งโดย คุณนิพนธ์  จารึกสุวรรณ ทางห้าง ฯ
เป็นผู้นำเข้า  ท่อ  วาล์ว  อุปกรณ์   วัสดุ UPVC, 
CPVC, PP-H, PVDF  และหัวขับไฟฟ้ายี่ห้อ JJ
เราได้คัดสรรและเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคา
ไม่แพงมากนักสำหรับสินค้าที่มีใบรับรอง NSF  
ใบรับรองอื่นๆ  และปลอดสารตะกั่ว ปลอดภัยกับ
ผู้บริโภค สามารถใช้ในงานระบบน้ำดื่มหรือ  งาน
ระบบบำบัดน้ำเสียและอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้

เลือกซื้อสินค้าง่าย สะดวก ประหยัด และไร้กังวล
เรื่องปัญหาการรั่วของสินค้าหากท่านติดตั้งและ
ใช้งานอย่างถูกวิธี 
Visitors: 22,060